Menú principal 
 fletxa Versió estàndard 
      Versió grans volums candado 
      Sol·liciteu accés complet 
      Introduïu mots nous 
      Informació tècnica 
      Contacteu amb nosaltres 
      Enllaceu-nos 
      Preguntes més freqüents 
      Analitzadors morfològics 

PRINCIPAL

Finançat per
 
Caixa d'Estalvis del Mediterrani
 
Universitat d'Alacant
 
TIC-2000-1599-C02-02
TIC-2000-1599-C02-02

Desenvolupat pel
 
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Llenguatges
i Sistemes Informàtics

[Versió del 10/07/2006]
interNOSTRUM
Sistema de traducció automàtica castellà-català
 Traduir... 
      Text 
      Documents i websites 
      Traduir i navegar 
 fletxa XAT! 

interNOSTRUM XAT!

 fletxa  Què és "interNOSTRUM XAT!"?
interNOSTRUM XAT! és un xat amb traducció automàtica que usa el sistema de traducció automàtica interNOSTRUM. El navegador ha de poder executar programes escrits en Java.

 fletxa  Com funciona?
Quan entreu en el xat, heu d'elegir en quina llengua (català o castellà) voleu "veure" la sala. A partir d'aquest moment, els missatges que altres persones connectades escriguin en l'altre idioma es traduiran automàticament al que heu elegit, i els que escrigueu es traduiran automàticament per a les persones que han elegit l'altra llengua. En la resta dels casos no es fa traducció. Les línies traduïdes automàticament van precedides de l'icona textual [*].

 fletxa  Què podem esperar?
interNOSTRUM és un sistema de traducció automàtica convencional: per tant, només accepta un cert vocabulari de mots en català (encara bàsicament oriental) o castellà ben escrits, és a dir, sense faltes d'ortografia. A més, el llenguatge humà és complex i ambigu, i moltes vegades les traduccions no surten bé, com en qualsevol sistema de traducció automàtica.
D'altra banda, és segur que encara s'hagi de fer algun ajustament al programa de xat mateix perquè funcioni correctament.
En el futur, volem introduir filtres per a traduir les abreviatures més típiques del llenguatge dels xats, per a tractar mots amb repeticions de lletres ("Hoooolaaaa compaaaaaany!") i fins i tot les variants ortogràfiques no estàndards ("hola wapa", "ke vols", "deu", etc.).

 fletxa  La vostra opinió compta!
Intuïm que un xat amb traducció pot ser útil i interessant, però ens agradaria que ens explicàreu què us sembla, que ens suggeríreu canvis, etc. Envieu opinions i suggeriments a Mikel L. Forcada.


Valid HTML 4.01! Valid CSS! powered by PHP