Menú principal 
      Versió estàndard 
      Versió grans volums candado 
      Sol·liciteu accés complet 
      Introduïu mots nous 
      Informació tècnica 
      Contacteu amb nosaltres 
      Enllaceu-nos 
      Preguntes més freqüents 
      Analitzadors morfològics 

PRINCIPAL

Finançat per
 
Caixa d'Estalvis del Mediterrani
 
Universitat d'Alacant
 
TIC-2000-1599-C02-02
TIC-2000-1599-C02-02

Desenvolupat pel
 
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Llenguatges
i Sistemes Informàtics

[Versió del 10/07/2006]
interNOSTRUM
Sistema de traducció automàtica castellà-català

Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes.

L'opció "Dóna prioritat a les formes valencianes" fa que el sistema genere les traduccions que segueixen les recomanacions publicades a la guia de "Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes". Aquesta opció és el resultat d'un projecte de col·laboració entre el Secretariat de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant i el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d'Alacant. Quan no es marca aquesta opció es generen les formes corresponents a la variant central del català oriental.

Valid HTML 4.01! Valid CSS! powered by PHP