Menú principal 
      Versió estàndard 
      Versió grans volums candado 
      Sol·liciteu accés complet 
      Introduïu mots nous 
      Informació tècnica 
 fletxa Contacteu amb nosaltres 
      Enllaceu-nos 
      Preguntes més freqüents 
      Analitzadors morfològics 

PRINCIPAL

Finançat per
 
Caixa d'Estalvis del Mediterrani
 
Universitat d'Alacant
 
TIC-2000-1599-C02-02
TIC-2000-1599-C02-02

Desenvolupat pel
 
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Departament de Llenguatges
i Sistemes Informàtics

[Versió del 10/07/2006]
interNOSTRUM
Sistema de traducció automàtica castellà-català

Contacteu amb nosaltres

 fletxa  Accés a la versió completa d'interNOSTRUM
Usuaris autoritzats: L'accés a la versió completa d'interNOSTRUM només és possible mitjançant contrasenya. Si sou empleat de la CAM podeu demanar-la a Mikel L. Forcada. Si sou membre de la Universitat d'Alacant, podeu usar aquest formulari. El prototip actual del traductor interNOSTRUM permet traduir textos ANSI/HTML/RTF del castellà al català.

 fletxa  Teniu algun suggeriment o alguna pregunta que vulgueu fer-nos arribar?
Els suggeriments de tipus lingüístic els podeu fer arribar a ling@internostrum.com. Els suggeriments de tipus informàtic els podeu fer arribar a inf@internostrum.com.


Valid HTML 4.01! Valid CSS! powered by PHP